Partners

CURA Fysiotherapie is een particuliere praktijk voor fysiotherapie in samenwerking met Physio Consultancy & Training.

Het team biedt een ruime ervaring met verschillende specialismen en behandelmethodes. De achtergrond vanuit de (top)sport leidt tot een actieve benadering gericht op het verbeteren van functie en prestatie naar een maximaal niveau. Men is gespecialiseerd in orthopedische behandelvormen en (post-operatieve) revalidatie, waarbij zowel de (top)sporter en de “reguliere” patiënt het voordeel ondervinden van de sportmentaliteit van de praktijk.

Als lid van het Olympisch Netwerk Noord-Holland is het team dagelijks actief met het revalideren, trainen en begeleiden van vele (top)sporters. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met verschillende sportverenigingen.

CURA zorgt in samenwerking met het SMA voor de medische begeleiding van de spelers van de Academy. Tijdens de wedstrijden maken therapeuten van CURA deel uit van de teambegeleiding en is er wekelijks een inloopspreekuur op het Pim Mulier stadion voor de Rabbits.

Via de website van CURA is er toegang tot de Medical Corner, waarin uitgebreide informatie over veel voorkomende blessures te vinden is.

http://www.cura-fysio.nl/

De Gemeente Haarlem heeft de laatste jaren belangrijke beleidsmatige stappen gezet om sporten die in Haarlem floreren (o.a. badminton, judo en honkbal) te ondersteunen. De uitvoering van dat beleid is in handen gegeven van de daartoe in het leven geroepen Stichting Topsport Kennemerland. De hernieuwde poging een honkbalschool te stichten werd op bijzonder warme wijze door de Gemeente Haarlem ontvangen. Tevens werd de beoogde samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer toegejuichd en voortvarend aangepakt. De skybox van de Gemeente Haarlem op de Haarlemse Honkbalweek werd meerdere malen ter beschikking gesteld aan de Baseball Academy ter promotie van de aanstaande oprichting. Tenslotte werkt Haarlem mee aan het rondkrijgen van de structurele financiering van de Baseball Academy Kennemerland.

http://www.haarlem.nl

De Gemeente Haarlemmermeer heeft honkbal als kernsport voor de Gemeente aangemerkt. Vanaf het eerste contact met de Gemeente Haarlemmermeer bleek dat men zeer geïnteresseerd is in de Baseball Academy Kennemerland. Op de website van de Gemeente valt over over sportbeleid het volgende te lezen: “De rol die de Gemeente daarbij bekleedt heeft een voorwaardenscheppend karakter. Dat wil zeggen dat zij zich met name toelegt op het formuleren van beleidskaders en de uitvoering van het beleid in principe overlaat aan het particulier initiatief”

Die formulering sluit uitstekend aan bij de noden en wensen van de Baseball Academy. Wij zijn dan ook erg tevreden met de inbreng van de Gemeente Haarlemmermeer.

http://www.haarlemmermeer.nl/

Alleen met professionele begeleiding is een sporter in staat topprestaties te leveren. NOC*NSF heeft om die reden het Olympisch Netwerk opgericht. Het Olympisch Netwerk biedt topsporters en talenten professionele begeleiding, zowel op het gebied van de sport als maatschappelijk. Die begeleiding is afgestemd op de persoonlijke situatie van de topsporter of talent. Het uitgangspunt is om deze begeleiding zo dicht mogelijk bij huis of in de directe sportomgeving te organiseren.

http://onnh.nl/

Sportservice Noord-Holland en het Olympisch Netwerk Noord-Holland zijn nauw aan elkaar verbonden. Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies-, service- en evenementenbureau op het gebied van de breedtesport. Daarnaast is Sportservice de uitvoerder van het sportbeleid van de Provincie Noord-Holland en van vele Noord-Hollandse gemeenten. Sportservice Noord-Holland is de formele werkgever van coaches en trainers van de honkbalschool.

http://sportservicenoordholland.nl/

Vanaf 2008 voert Stichting Topsport Kennemerland het gemeentelijke topsportbeleid uit. Samen met topsportverenigingen, topsportclubs en bonden optimaliseert Topsport Kennemerland het topsportklimaat in Haarlem en omgeving. Topsport Kennemerland wil werken aan een structuur waarin verenigingen, met een topsport drive en ambitie, een vervolg stap binnen topsport kunnen maken. En waarin topsporters en talenten het maximale uit hun sport kunnen halen. Topsport Kennemerland heeft met de realisatie van het Topsport Vriendelijke onderwijs convenant een belangrijke bijdrage geleverd om aan de eisen van de honkbalschool te voldoen.

http://www.topsportkennemerland.nl/