Opleidingstraject

De Baseball Academy biedt talentvolle spelers een opleiding van maximaal 5 jaar. U vindt op deze pagina een uitleg van het opleidingstraject, de rol van de honkbalscholen hierin en een antwoord op de vraag waar een ‘afgestudeerde’ Rabbit naar toe gaat na zijn opleiding binnen Baseball Academy Kennemerland.

De rol van de honkbalscholen in de talentontwikkeling staat uitvoerig beschreven in het Meerjaren Opleidingsplan KNBSB (MOP). Dat MOP is geaccrediteerd door NOC*NSF, waardoor eenmaal geselecteerde talenten ook automatisch een formele NOC*NSF ’talentenstatus’ krijgen. Nadat een talent via scouting, een try-out of een van de Regionale Opleidingsprogramma’s van de KNBSB (‘Future Stars’) is opgepikt door een van de Academies, begint zijn opleiding. Er zijn permanent 100 landelijke talenten – gemiddeld 25 per honkbalschool – die volgens de hoogste normen van NOC*NSF volgens dit talentenprogramma van de KNBSB worden opgeleid.

Deze groep talenten levert – uitzonderingen daargelaten – de jeugdinternationals voor AA (Cadetten) en AAA (Jong Oranje). De programma’s binnen de honkbalscholen zijn wat betreft  inhoud (techniek en tactiek) gelijk aan de centrale trainingen voor de nationale selecties. De inhoudelijke aansturing van de honkbalscholen geschiedt door de Talentencoach van de KNBSB.

Competitie: Instructional Leagues van de KNBSB

Onder het motto “talent speelt met elkaar, tegen elkaar” is er sinds 2009 een speciale competitie in het leven geroepen: de Instructional League, waarbinnen de vier honkbalscholen tegen elkaar uitkomen.

Baseball Academies in de ‘Elite Leagues’ KNBSB

Na de Baseball Academy Kennemerland: wat is de volgende stap?

Na zijn tijd op een honkbalschool stroomt een talent uit naar de Hoofdklasse of naar een college of club in de USA. Welke keuze wordt gemaakt is uiteraard sterk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de speler. De Talentcoach en de Technisch Manager van de Academy beoordelen spelers tijdens hun tijd op de honkbalschool en adviseren over de beste vervolgstap.

Dit zou het Centrum voor Topsport Amsterdam (CTO) kunnen zijn alwaar opgeleid wordt voor een carrière op sportief én maatschappelijk gebied. Een logische keuze, omdat dan ook de controle en aansturing van talent tussen 18-21 jaar los komt te staan van verenigingsbelangen. Daarmee wordt de kwaliteit en intensiteit van de opleiding voor deze leeftijdsgroep professioneel en in overeenstemming met het voortraject gebracht dat deze jongens tussen 11-17 reeds hebben ondergaan.

Drie topsportclubs steunen de Rabbits

Baseball Academy Kennemerland is uitzonderlijk omdat deze honkbalschool door drie regionale topsportclubs (Kinheim en DSS in Haarlem en Hoofddorp Pioniers in Hoofddorp) wordt gesteund, terwijl de andere honkbalscholen aan één (hoofdklasse)vereniging zijn gekoppeld. Baseball Academy Kennemerland biedt daarom fantastische kansen voor talenten om daar te spelen waar ze zich het best kunnen ontwikkelen. Het biedt uitstromende spelers van de honkbalschool uitstekende mogelijkheden om een goede plek te vinden voor het vervolg van hun opleiding.

‘Coachcouncil’: clubcoaches zijn betrokken bij de besluitvorming

Om de besluitvorming voor eventuele aanvulling van Rabbitteams vanuit de samenwerkende clubs (bij tekorten vanwege bijv. blessures) én de uitstroom van opgeleid talent naar de clubs in goede banen te leiden is er een ‘Coachcouncil’ opgericht. Coaches van ‘leverende of ontvangende teams’ van de Rabbits van de aangesloten verenigingen zullen enkele malen per jaar met elkaar overleg hebben over de voortgang van de talenten. De afspraken daartoe zijn door het Bestuur van de Stichting vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Bestuur van de Stichting bestaat onder meer uit afgevaardigden van de samenwerkende verenigingen.

‘Vrij verkeer’ van spelers tussen de samenwerkende clubs en Rabbits

Het Bestuur van de Stichting Baseball Academy Kennemerland heeft besloten dat er tussen de samenwerkende clubs tijdens het seizoen uitwisseling van spelers mogelijk wordt. Dat kan volgens Artikel 4.6 KNBSB Reglement Verenigingssport_2019_inclusief_topsport van de KNBSB. De Rabbits, Kinheim, Hoofddorp Pioniers en DSS hebben daartoe een gezamenlijk formeel verzoek aan de KNBSB gedaan. Het oogmerk is enerzijds talentontwikkeling en anderzijds de completering van teams. De clubs hebben de onderlinge afspraken over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden eveneens vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Praktisch en eenvoudig uitgelegd wil dit zeggen dat tijdens het seizoen Rabbit teams kunnen worden aangevuld met talentvolle spelers van de samenwerkende clubs en dat Rabbits die daaraan toe zijn uit kunnen komen van de aangesloten verenigingen. Tenslotte opent dat ook de weg voor de clubs om, los van de Academy, onderlinge afspraken te maken voor het combineren van ploegen. Dat laatste zou werkelijkheid kunnen worden indien bijvoorbeeld een Junioren team van een vereniging zes talenten heeft (die niet op de Academy zitten) en een andere club uit het ‘consortium’ zit met hetzelfde probleem. In dat geval levert het bundelen van de krachten dus voor de betreffende spelers een goede oplossing voor dat seizoen.