Gedragscodes

Op basis van de gedragscodes van de NOC*NSF heeft de KNBSB ook eigen gedragscodes opgesteld. Honkbalvereniging Kennemerland Rabbits hanteert deze codes voor functionarissen, topsporters en trainers / coaches / begeleiders uiteraard ook.

Bekijk de gedragscodes op de website van de KNBSB.