Oud-bestuurder van de Baseball Academy Kennemerland en Erelid van de Kennemerland Rabbits Fenny Traksel is op 6 oktober overleden.

Dit bericht schokt ons bijzonder, want wij wisten niet dat ze ziek was. Fenny heeft grote verdiensten voor de Rabbits gehad en wij, als bestuurders van het eerste uur, willen daarom allereerst de familie condoleren met dit grote verlies en met warmte kort terugblikken op haar verdiensten voor de Academy.

In de zomer van 2008 waren wij op zoek naar subsidiestromen om de oprichting van de Baseball Academy mogelijk te maken. Bij een eerste gesprek  met de Haarlemse Wethouder Maarten Divendal van Sportzaken bleek ook zijn beleidsmedewerker aanwezig te zijn: Fenny Traksel, tevens bestuurder van RCH-Pinguïns. Ik kende haar niet, maar zij straalde bij de deur van de Wethouders kamer op het Stadhuis al enthousiasme voor ons initiatief uit. Tijdens het gesprek met Divendal groeide zijn belangstelling voor het talentontwikkelingsprogramma zienderogen, ging akkoord en delegeerde de uitvoering van het subsidietraject aan Fenny. Die schakelde onmiddellijk de Wethouders van Haarlemmermeer en Heemstede bij, waardoor het basisbudget van de Academy regionaal gegarandeerd was voor vier jaar en niets de oprichting van de honkbalschool meer in de weg zat.

De Rabbits waren vanaf het eerste uur één van de toonaangevende honkbalscholen en namen, vooral dankzij het netwerk van Fenny, veel initiatieven op breedtesport gebied en qua publiciteit. Bijvoorbeeld: jeugdclinics op scholen in de aangesloten gemeentes, huldiging door de Rabbits van Wereldkampioen Nederland in 2011 op het Stadhuis, sponsorbijeenkomsten in de gemeentelijke VIP-box van de Haarlemse Honkbalweek  en gratis gebruik van de Kennemer Sporthal voor de European Coach Clinic 2010. Dat laatste evenement was een megasucces voor de Haarlemse honkbaljeugd. De contacten met de Haarlemse Honkbalweek en de aangesloten gemeenten zorgden voor veel sympathie en positieve publiciteit. Allemaal het werk van Fenny.

Nadat ondergetekenden na 7 jaar hun bestuursfuncties overdroegen aan een jongere generatie bestuurders zegde Fenny toe deze mannen te blijven helpen en zorgde zo voor de bestuurlijke continuïteit van de Academy. Na niet al te lange tijd stond zij er gedurende enige jaren echter alleen voor en dat was geen makkelijke periode. Zij wist echter van geen opgeven en dat verdient niet alleen grote waardering, maar heeft er voor gezorgd dat de Academy na 15 jaar nog steeds bestaat en zorgt ervoor dat jongens uit de regio Kennemerland nog steeds in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen.

Fenny, hulde voor jouw inspanningen en rust zacht. Wij blijven je herdenken.

Ron Vader,

mede namens Frans Sodekamp en Ruud Leijenaar

Oud-bestuurders van de Baseball Academy Kennemerland