IVRA beleid & advies steunt dit seizoen Rabbit Cayro Hazel. IVRA werkt voor organisaties in het sociale domein, zoals overheden en zorgaanbieders en ondersteunt hen tijdelijk door beleidswerkzaamheden, projectmanagement en advies. De expertise van IVRA ligt op het gebied van (gedwongen) jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, welzijn en sport.

Bekijk de website of LinkedIn